فریبا اسدی
رئیس روابط عمومی

شرح وظایف: 

ایجاد نوعی سیستم اطلاع رسانی دقیق و امین

برگزاری جلسات سخنرانی ، پرسش و پاسخ و …

نظارت بر تابلوهای اعلانات و اطلاعیه ها

مدیریت سالن های اجتماعات و کنفرانس

سنجش افکار عمومی و ارائه ی پیشنهادهای سازنده به معاونت و مدیران

تهیه اخبار دانشگاه و ارتباط مؤثرو مستمر با مطبوعات و رسانه های عمومی

ارسال کارت های دعوت، تبریک یا تسلیت به مناسبت های مختلف و برگزاری مراسم

برقراری ارتباط با رسانه های عمومی جهت انعکاس فعالیت ها

شرکت در برگزاری گردهمایی ها و تنظیم برنامه های آن

برگزاری برنامه ملاقات با شخصیت ها و مقامات عالی رتبه

 
 

معصومه رحمانی
کارشناس روابط عمومی

شرح وظایف: 

همکاری در برگزاری جلسات سخنرانی ، پرسش و پاسخ و …

نظارت بر تابلوهای اعلانات و اطلاعیه ها

همکاری در مدیریت سالن های اجتماعات و کنفرانس

سنجش افکار عمومی و ارائه ی پیشنهادهای سازنده به معاونت و مدیران

تهیه اخبار دانشگاه و ارتباط مؤثرو مستمر با مطبوعات و رسانه های عمومی

ارسال کارت های دعوت، تبریک یا تسلیت به مناسبت های مختلف و برگزاری مراسم

برقراری ارتباط با رسانه های عمومی جهت انعکاس فعالیت ها

شرکت در برگزاری گردهمایی ها و تنظیم برنامه های آن

 
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست