گروه سلولی و مولکولی

گروه سلولی و مولکولی

دسته بندی :‌ 108

معرفی

تغذیه سلولی و مولکولی شاخه ای از رشته علوم تغذیه است که با استفاده از پژوهش و آموزش در زمینه های مختلف علمی به بررسی مباحث پایه تغذیه ای در سطح سلول و فرایندهای داخل سلولی در سطح مولکول می پردازد و هدف آن بررسی مکانیسم های تنظیمی و مسیرهای پیام رسانی در پاسخ به مواد غذایی در سلول ها و اندام هاست که سعی دارد گام های موثرتری را در ارتقاء سلامت و درمان بیماری های مرتبط با تغذیه بردارد.

 

چشم انداز

گروه تغذیه سلولی و مولکولی بر آن استکه با تلاش در راستای پیشبرد آموزش و تحقیقات پایه در زمینه مباحث جاری تغذیه، سبب ارتقای آموزش و پژوهش های مبتنی بر نیاز گردد و با تولید دانش مناسب در این زمینه و ارائه راهکارهای جدید در ارتقای سلامت، به یکی از قطب های علمی در سطح کشور تبدیل شود.

 

رسالت

  • این گروه تلاش دارد با بهره گیری از امکانات و فن آوری های جدید آموزشی و تحقیقاتی، بستری مناسب جهت ارتقای علمی کشور فراهم سازد.
  • این گروه مصمم است با استفاده از یافته های حاصل از پژوهش های پایه، ضمن ارتقای برنامه های آموزشی، به عنوان الگوئی موفق در زمینه آموزش مبتنی بر پژوهش در سطح کشور مطرح گردد و نیروهای توانمند آموزشی پژوهشی را در عرصه تغذیه سلولی و مولکولی تربیت نماید.
  • ارتباط نزدیک با سایر گروه های آموزشی و مراکز علمی و تحقیقاتی، از دیگر برنامه های مهم این گروه است.
  • ترجمان فعالیت های علمی، از برنامه های دیگر این گروه خواهد بود.
 
 

دکتر کتایون پورولی
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
مدیر گروه
K_pourvali@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/Katayoun_Pourvali

 

 آقای دکترحمید زند
استاد، دکترای تخصصی بیوشیمی
Hamid_zand@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/Hamid_Zand

 

دکتر آرمان قربانی
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
Arman.ghorbani@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/Arman_Ghorbani

 

دکتر غزاله اسلامیان
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
gh.eslamian@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/Ghazaleh_Eslamian

 

دکتر اعظم شاکری
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
azshakery@gmail.com
https://isid.research.ac.ir/Azam_Shakeri

 

دکتر غزاله شیمی
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
ghazaleh_shimi@yahoo.com
CV

 

 

بازنشستگان

 

دکتر مصطفی میرقطبی
استادیار، دکترای علوم انسانی

 

دکتر زهره امیری
دانشیار، دکترای آمار حیاتی

 

مرحوم دکتر حمزه پردال
استادیار، دکترای بیوشیمی بالینی

 

مسعوده خلیلی
مربی، کارشناسی ارشد توسعه و رفاه اجتماعی

 

علی جعفری
مربی، کارشناسی ارشد زیست شناسی

 

حسین متولی زاده اردکانی
مربی، کارشناسی ارشد آمار زیستی و بهداشتی

 

دکتر مدیرنیا
استادیار

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست