سرکار خانم دکتر مریم رحمتی – روانشناس بالینی
روزهای یک شنبه  و سه شنبه –  از ساعت ۸ الی ۱۴

 

جناب آقای علی وفایی- روانشناس بالینی

روزهای شنبه - از 8 الی 14


چنانچه دانشجویان در خصوص مشاوره تحصیلی ، خانوادگی و اجتماعی نیاز به مشاوره داشته باشند می توانند به خانم دکتر رحمتی مراجعه کنند.
دانشجویان برای دریافت وقت ملاقات می توانند به خانم میرصادقی – واحد امور دانشجویی مراجعه کنند.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست