معرفی

این آیین نامه با توجه به رسالت انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در ارتقای کیفی و کمی پژوهش و آموزش در علوم تغذیه و صنایع غذایی و رشته های وابسته و به منظور تعیین خط مشی برای انتشار آثار ارزنده علمی و فنی و تشویق محققان، مولفان و مترجمان و همچنین مشخص شدن شرایط پذیرش و نشر، نحوه انعقاد قرارداد، تعیین حقوق انستیتو و صاحب اثر، قیمت گذاری، فروش اهدا و نظایر آن تنظیم شده است.

 

اهداف

– انتشار کتابهای دانشگاهی، تالیف، ترجمه، تدوین و گزارش به منظور تسهیل در امر آموزش و پژوهش برای استادان و دانشجویان
– کمک به افزایش دانش محققان، دانشجویان، اندیشمندان و سایر افراد جامعه از طریق نشر آثار ارزنده ی پزوهشگران و اندیشمندان به زبان های فارسی و غیر فارسی
– انتشار کتب و نشریات برای آموزش همگانی و استفاده توده جامعه در زمینه های کاربردی علوم تغذیه و صنایع غذایی
– انتشار کتابهای جدید مرجع و راهنماها
– انتشار خلاصه مقاله ها یا مجموعه مقاله های اجلاس ها، کنگره ها و سمینارهای برگزار شده با همکاری انستیتو

 

اعضای شورای انتشارات

دکتر آزیتا حکمت دوست
رئیس شورای انتشارات

 

مینا اسماعیلی
دبیر شورای انتشارات

 

غلامرضا مرتضایی
کارشناس شورای انتشارات

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست