معرفی

شاخه‌ای از علم تغذیه است که محدوده وسیعی از موضوعات غذا و تغذیه مرتبط با افراد، خانواده‌ها و نیازهای خاص گروههای ساکن در نواحی جغرافیایی مشخص را در برمی‌گیرد. در این رشته افراد بیشتر در قالب گروه، جامعه و جمعیت مورد توجه هستند. تغذیه جامعه همچنین به عنوان ” ترجمان و تبدیل علم تغذیه در طراحی و مدیریت موثر برنامه های متناسب با جامعه و بهبود تغذیه در جهت تامین غذا وتغذیه در چشم انداز توسعه و حقوق بشر”تعریف شده است. تغذیه جامعه بر دستیابی به امنیت غذایی عموم مردم تاکید دارد، درحالیکه مسئولیت تغذیه در بهداشت عمومی، بر ارائه خدمات تغذیه متمرکز است.

 

چشم انداز

ایجاد زمینه آموزشی جامعه نگر، مبتنی بر فرهنگ ملی و منسجم با نگرش توسعه پایدارکه قادر است علوم تغذیه را (ازسلول تا جامعه) تحقق بخشیده و ضمن ارتقاء و گسترش مهارتهای خدماتی و اجرایی فارغ التحصیلان در این زمینه، رویکرد فرا بخشی را در تغذیه با هدف توسعه پایدار با تأسی از برنامه های بالا دستی  وسندهای تدوین شده در سطوح کلان و خرد ترویج نماید.

 

رسالت

فراهم آوردن بسترهای مناسب در زمینه آموزش و پژوهش، در راستای حرکت برای رسیدن به امنیت غذا و  تغذیه (امنیت غذایی) با هدف غایی بهبود کیفیت زندگی جامعه ایرانی.

 

اهداف

تربیت متخصصان تغذیه جامعه با نگرش بین بخشی که قادر به اجرای موارد زیر باشند:
الف) طراحی و مدیریت برنامه های مربوط به غذا و تغذیه و ارائه خدمات بطور موثر، کارا، هماهنگ و متعادل
ب) آموزش و بکارگیری شیوه تصمیم سازی از پایین به بالا در مدیریت برنامه غذا و تغذیه درکشور.
پ) برقراری و اجرای یک شیوه انسجام یافته بین بخشی در آموزش، تحقیقات و کارورزی غذا و تغذیه
ت) آموزش وتربیت نیروهای مدبر وکارآمد (لیدر) در کاربرد علم تغذیه و رشته های وابسته در جهت نیل به امنیت غذا و تغذیه در جامعه،
ج) توجیه و جلب حمایت تصمیم گیران و برنامه ریزان سطح کلان برای تامین تغذیه مناسب در جامعه.
د) هماهنگ سازی فعالیت های آموزشی وپژوهشی و تدوین و تنظیم برنامه‌های آموزشی برای تدریس دروس و مباحث حوزه تغذیه جامعه در رشته‌ی تغذیه و رشته های مرتبط از طریق:
۱)  نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهار نظر در مورد متون درسی و محتوای گروه تغذیه جامعه
۲) بررسی و طراحی طرحهای تحقیقی و پیشنهاد به شورای آموزشی-پژوهشی دانشکده
۳) ارزیابی سالانه کار گروه برای طرح در شوراهای آموزشی و پژوهشی
۴) بررسی و اظهار نظر در مورد سرفصلها و تجدید نظر بر عنوان درسها و تعیین محتوای دروس باتوجه به آخرین دستاوردها و پیشرفتهای علمی
۵) تربیت کارشناسان و متخصصان ماهر و توانمند در حوزه علوم تغذیه در مقاطع مختلف تحصیلی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست