معرفی

 

گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اولین گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی تشکیل شده در دانشگاه های علوم پزشکی کشور است. این گروه در سال ۱۳۵۶ تحت عنوان گروه تغذیه انسانی ایجاد گردید و در سال ۱۳۸۹ نام آن به گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی تغییر یافت. این گروه متشکل از اعضاء هیأت علمی متخصص در زمینه تغذیه بالینی و رژیم درمانی می باشد که آموزش دانشجویان تغذیه در مقاطع مختلف، پژوهش در زمینه تغذیه بالینی و رژیم درمانی و همچنین ارائه خدمات رژیم درمانی به بیماران در کلینیک تخصصی تغذیه بالینی و رژیم درمانی دانشکده را بر عهده دارد.

 

چشم انداز

 

تبدیل شدن به معتبرترین گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی در ایران در زمینه تربیت متخصصان برجسته و پژوهشهای بنیادی و کاربردی در حوزه های تخصصی تغذیه بالینی و رژیم درمانی و همچنین ایجاد سیستم رژیم درمانی تخصصی در بیمارستان ها

 

رسالت

 

آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف رشته تغذیه به ویژه گرایش تغذیه بالینی و رژیم درمانی در مقاطع مختلف به نحوی که دارای دانش نظری و مهارت عملی کافی در ارائه خدمات رژیم درمانی، آموزشی و پژوهشی باشند.

 

اهداف

 

– راه اندازی رشته تغذیه بالینی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا

– راه اندازی دوره های آموزشی جهت تربیت Registered Dietitian (RD)

– ایجاد سیستم رژیم درمانی تخصصی در بیمارستان ها به نحوی که هر بخش بیمارستانی دارای حداقل یک رژیم درمان تخصصی ویژه آن بخش باشد.

– راه اندازی دوره های بازآموزی جهت فارغ التحصیلان رشته تغذیه در زمینه تغذیه بالینی و رژیم درمانی

– انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در حوزه های تخصصی مختلف تغذیه بالینی و رژیم درمانی

– انجام پژوهش در جهت شناخت مشکلات سیستم رژیم درمانی در بیمارستان ها و کلینیک ها و حل مشکلات موجود

– ارتقاء سطح علمی و دانش کاربردی اعضاء هیأت علمی گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی

 

در حال حاضر فعالیت های گروه در سه زمینه به شرح زیر صورت می گیرد:

 

الف- فعالیت های آموزشی

 

– آموزش نظری دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تغذیه به ویژه در زمینه دروس مرتبط با تغذیه بالینی و رژیم درمانی

– آموزش عملی دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تغذیه (متناسب با واحدهای عملی در نظر گرفته شده در هر مقطع تحصیلی) در زمینه تغذیه بالینی و رژیم درمانی در بخش های بیمارستانی (شامل قلب و عروق، غدد درون ریز، گوارش و کبد، نفرولوژی و دیالیز، آنکولوژی، مغز و اعصاب، جراحی و بخش مراقبت های ویژه)، آموزش عملی مشاوره رژیم درمانی در کلینیک تخصصی دانشکده در زمینه رژیم درمانی در بیماران سرپایی و همچنین آشنایی با نحوه مدیریت بخش غذا در بیمارستانها

– همکاری آموزشی در دوره های بازآموزی تخصصی جهت فارغ التحصیلان رشته تغذیه در زمینه تغذیه بالینی و رژیم درمانی

 

ب- فعالیت های پژوهشی

 

انجام تحقیقات بطور مستقل یا به صورت پایان نامه های تحقیقاتی در حوزه های تخصصی که به شرح هستند:

– تغذیه بالینی و رژیم درمانی در چاقی

– تغذیه بالینی و رژیم درمانی در بیماری های قلب و عروق

– تغذیه بالینی و رژیم درمانی در بیماری های گوارش و کبد

– تغذیه بالینی و رژیم درمانی در بیماری های کلیه

– تغذیه بالینی و رژیم درمانی در بیماری های غدد درون ریز و اختلالات متابولیک ارثی

– تغذیه بالینی و رژیم درمانی در بیماری های مغز و اعصاب

– تغذیه بالینی و رژیم درمانی در سرطان ها

– تغذیه با لوله و تغذیه وریدی در استرس های متابولیک (شامل جراحی ، سوختگی، عفونت و غیره)

 

ج- فعالیت در زمینه ارائه خدمات رژیم درمانی

 

اعضای هیأت علمی گروه در حوزه تخصصی خود در شیفت عصر کلینیک تخصصی تغذیه و رژیم درمانی دانشکده، یک روز در هفته در زمینه رژیم درمانی بیماران انجام فعالیت می کنند. همچنین یک روز در هفته نیز در یکی از بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بخش مرتبط با حوزه تخصصی خود به ارائه مشاوره به بیماران می پردازند.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست