معرفی

معاونت توسعه و مدیریت منابع عهده دار توسعه کیفیت و کمیت و رضایتمندی در تمامی سطوح انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور می‌باشد و در جهت نیل به اهداف متعالی در راستای سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، در صدد است با توجه به اهمیت اقدامات و فعالیت‌ها و در نظر گرفتن محدودیت‌های منابع، با بهره گیری از به روزترین و کارآمدترین علوم و فنون مدیریتی، سرمایه‌های موجود را در امر تحقق اهداف، ارتقای سطح آموزش و پژوهش و فرهنگ اقتصاد مقاومتی بکار گیرد.

 

چشم انداز

تلاش برای نیل به رتبه برتر در بین تمامی دانشکده‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در جهت نیل به اهداف متعالی دانشگاه
اصلاح ساختار سازمانی و ارتقای بهره‌وری سازمانی
ارتقای سطح اطلاعات و بهره‌وری از فناوری‌های نوین
تامین نیروی انسانی مجرب و کارآمد و توانمند سازی کارکنان
نگهداشت منابع انسانی و فیزیکی

 

رسالت

برنامه ریزی، ارزیابی، نظارت و ارتقای سطح مدیریت عملکرد در سطح دانشکده و انستیتو
تامین و توزیع منابع مالی مورد نیاز سایر معاونت ها با عنایت به برنامه‌های مدرن
تامین، توزیع بهینه و توانمند سازی منابع انسانی
افزایش درآمد از طریق شناسایی پتانسیل‌های موجود و ایجاد منابع جدید درآمدی
بهینه سازی فضای فیزیکی و بهبود فضای موجود با ارتقای استانداردهای ساختار فیزیکی

 

 

دکتر عبدالصمد عابدی
استادیار، دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست