فعالیتها

 1. تسهیل انتقال دانش فنی دانشگاهی به بخش صنعت
 2. اطلاع رسانی و بازاریابی در زمینه‌ی توانمندی‌های پژوهشی و فناوری دانشگاه
 3. ایجاد روند مناسب جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای، خدمات آموزشی، خدمات آزمایشگاهی معمول و خدمات پژوهشی – فناوری به سازمان‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی در سطح ملی و بین المللی
 4. تسهیل همکاری‌های بین المللی و ارتباط با صنعت برای اعضا هیات علمی و دانشجویان
 5. هماهنگی و ایجاد ارتباط لازم به منظور بهره‌گیری از خدمات دانشگاهی در برنامه‌ریزی‌های دستگاه‌های اجرایی
 6. راه‌اندازی گروه‌های علمی و تشکیل جلسات مشترک بین دانشگاهیان و صاحبان صنایع و دستگاه‌های اجرایی در راستای شرح وظایف فوق
 7. ایجاد سازوکار و روند برگزاری همایش‌ها، سمینارها و کارگاه‌های آموزشی و نمایشگاهی تخصصی در راستای شرح وظایف فوق
 8. انجام مراحل عقد موافقت‌نامه، تفاهم‌نامه و قرارداد با بخش‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی
 
 

دکتر عزیزالله زرگران
استادیار، دکترای صنایع غذایی
مدیر فناوری

دکتر نگین رضایی
دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
کارشناس

شورای فناوری

 

 فعالیت‌ها

 1. بررسی طرح‌های پژوهشی و ایده‌های مرتبط در حوزه صنعت غذا و تغذیه از سوی اعضای محترم هیات علمی و سایر متقاضیان و اجرای طرح‌های فوق
 2. هم‌اندیشی و هم‌افزایی اعضای محترم در خصوص استفاده از ظرفیت‌های بالقوه انستیتو و دانشکده صنایع غذایی و تغذیه
 3. بررسی درخواست‌های شرکت‌ها و واحدهای تولیدی در خصوص عقد تفاهم‌نامه و استفاده از خدمات آزمایشگاهی و پژوهشی انستیتو
 4. بررسی ساز و کار اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک با سایر ارگان‌ها و نهادهای ذیربط

 

 اعضای شورای فناوری

 1. دکتر سید امیرمحمد مرتضویان
 2. دکتر آزیتا حکمت دوست
 3. دکتر کیانوش خسروی
 4. دکتر فاطمه اسفرجانی
 5. دکتر لیلا میرمقتدایی
 6. دکتر محمدرضا کوشکی
 7. دکتر عزیزالله زرگران
 8. دکتر وحید مفید
 9. دکتر سعیده اسمعیلی
 10. دکتر کوشان نایب زاده
 11. دکتر سوده رازقی
 12. دکتر نگین رضایی
 13. مهندس سعید رضایی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست