مدیر پژوهشی
 
 

 

دکتر علی میلانی
دکترای تخصصی سیاستهای غذا و تغذیه
Dr. Milani.cv

معرفی

مدیریت امور پژوهشی انستیتو  پشتیبان و حمایت کننده محققین و اعضای هیات علمی و ارائه کننده خدمات فنی پژوهشی و فناوری در زمینه امور علمی و متدولوژی، آماری، اخلاق به منظور توسعه پژوهش با به کارگیری متد و روشهای اصولی تحقیق و ارتقای علمی تحقیقات مرتبط با غذا وتغذیه می باشد.

 

چشم انداز

ارتقای کمی و کیفی تحقیقات حوزه غذا و تغذیه و ارتقای علمی و پژوهشی محققین و اعضای هیئت علمی

 

رسالت

نظارت مستمر بر عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت ارتقای عملکرد مذکور

مطالعه و بررسی آیین نامه ها و دستورالعملهای پژوهشی انستیتو و پیشنهاد اصلاحات مورد به منظور ارتقای کمیت و کیفیت پژوهشی

مشاوره برای انجام امور طراحی پروژه‌های پیشنهادی بر اساس الگوی تعیین شده، تنظیم گزارشات پیشرفت و نهایی و مقالات، تعیین حجم نمونه، استخراج و آنالیز آماری طرحها و پایان نامه‌های تحقیقاتی

پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای طرحها و فعالیتهای پژوهشی

طراحی و اجرای ساز وکارها و روش‌های مناسب علم سنجی و ارزیابی فعالیت­ها و شاخص­های عملکرد پژوهشی اعضا

پایش فعالیت‌های پژوهشی و برنامه‌ریزی اقدامات اجرایی به منظور تسهیل امور پژوهشی

هماهنگی و انجام امور مربوط به تشکیل جلسات شورای پژوهشی، کمیته اخلاق و سایر شوراها و کمیته ها

مکاتبات مربوط به صورتجلسات شورای پژوهشی، تصویب طرحها، تنظیم قراردادها، بودجه‌بندی و پیگیری نحوه پرداختها ، دریافت اسناد هزینه و تسویه مالی طرحهای تحقیقاتی

ادامه و ترویج نتایج فعالیتهای پژوهشی انستیتو در اجتماع از طریق وسایل ارتباط جمعی، تهیه کتاب و جزوات مربوط به پروژه‌های تحقیقاتی و عملکرد پژوهشی این مؤسسه و ارائه آن به مراکز علمی و تحقیقاتی کشور

تهیه آمار و اطلاعات از فعالیت های پژوهشی جهت ارائه به شورای عالی

نگهداری و به روز رسانی سیستم‌ها مکانیزه و بانکهای اطلاعاتی مورد استفاده در انستیتو

انجام فرآیند بررسی و داوری پروژه‌های پژوهشیو پیگیری امور مالی و اجرایی مربوطه

انجام امور کارشناسی مربوط به مقدار بودجه لازم برای انجام فعالیت های پژوهشی و نظارت بر هزینه کرد آنها

فراهم آوردن امکانات برای آنالیز داده های پروژه‌های پژوهشی

انجام امور دانشجویان دکتری تخصصی(PhD by research)و پژوهشگران پسا دکتری(Post Doc) برای ارتقاء‌ سطح پژوهش در انستیتو

 

 

اعضای معاونت پژوهشی:

 

 

زینت کمالی
کارشناس

 

شبنم رضاخانی
کارشناس

 

مونا مشهدی حسین
کارشناس

 

محمد روزبهانی
کارشناس

 

مریم احمدی
مسئول دفتر

 

اعضای شورای پژوهشی

۱- آقای دکتر سید امیرمحمد مرتضویان
۲- خانم دکتر آزیتا حکمت دوست
۳- خانم دکتر نسرین امیدوار
۴- خانم دکتر کیاندخت قناتی
۵- خانم دکتر زهرا هادیان
۶- خانم دکتر فاطمه محمدی نصرآبادی
۷- آقای دکتر تیرنگ رضا نیستانی
۸- آقای دکتر سید هدایت حسینی
۹- آقای دکتر حمید زند
۱۰- آقای دکتر احمد اسماعیل زاده
۱۱- آقای دکتر فرامرز خدائیان
۱۲- آقای دکتر ناصر کلانتری  ( عضو مشاور )

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست