واحد مدیریت آموزش

 
 

سهیلا کبیریان ابیانه
رییس اداره آموزش

 

شرح وظایف: 

نظارت بر کلیه امور آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی ایرانی و اتباع خارجی از بدو ورود به دانشکده تا زمان فراغت از تحصیل

اجرای صحیح کلیه مقررات و فرآیندها در دانشکده با رویکرد گسترش آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه های اجرایی مصوب وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی

ابلاغ تقویم آموزشی وزارت متبوع به دانشجویان و گروههای آموزشی و همچنین نظارت بر تنظیم برنامه های هفتگی و امتحانی دروس رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی.

پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به آموزش کل دانشگاه

نظارت بر فرایند آموزشی دانشجویان دوره دکترای تخصصی در مرحله آموزشی ، آزمون جامع و مرحله پژوهشی تا دفاع از پایان نامه

نظارت بر امور مربوط هیات علمی آموزشی اعم از تمام وقتی، مازاد تدریس، ارتقای پایه سالانه و ارتقای مرتبه علمی

نظارت بر امور اساتید مدعو و تنظیم قرارداد حق التدریس

پایش و ارزیابی عملکرد کارشناسان آموزش به منظور ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به دانشجویان

 

 

دکتر مرجان باژن
مدیر گسترش آموزش

 

شرح وظایف: 

انجام هماهنگی های لازم به منظور برگزاری جلسات تحصیلات تکمیلی به عنوان دبیر جلسه

بررسی مقالات چاپ شده دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعلام امتیاز مقاله با توجه به شرط لازم چاپ یا سابمیت مقاله برای دفاع

 

 

الهه تاج الدین
سرپرست اجرایی آزمایشگاه‌ها

 

شرح وظایف: 

برنامه ریزی و نظارت بر انجام کار کارشناسان آزمایشگاه

هماهنگی با مدیر اجرایی آموزش جهت برگزاری کلاس های درس

پیگیری، هماهنگی و مکاتبات لازم برای خرید لوازم و مواد مورد نیاز آزمایشگاههای آموزشی

پیگیری و هماهنگی لازم جهت فراهم کردن شرایط مناسب برگزاری کلاس های آموزشی آزمایشگاهی

پیگیری، هماهنگی و مکاتبات جهت انجام تغییرات و بازدیدهای دوره ای از تجهیزات آزمایشگاه

 

تهمینه بهادری
کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشجویان مقطع ارشد و دکتری

 

شرح وظایف: 

انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا از زمان ثبت نام تا فراغت از تحصیل

صدور معرفی نامه های مختلف اعم از گواهی اشتغال به تحصیل، معرفی به مراکز برای انجام امور مربوط به دروس کهاد و پایان نامه

پیگیری روند تحصیلی دانشجویان ایرانی و اتباع خارجی و پایش وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروط

پیگیری روند تحصیلی دانشجویان دوره دکترا در مرحله آموزشی، آزمون جامع و مرحله پژوهشی تا زمان دفاع

انجام مکاتبات لازم برای پرداخت کمک هزینه دانشجویان دوره دکترای تخصصی روزانه

 

شادی بهنودفرد
کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشجویان مقطع ارشد و دکتری

 

شرح وظایف: 

انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا از زمان ثبت نام تا فراغت از تحصیل

صدور معرفی نامه های مختلف اعم از گواهی اشتغال به تحصیل، معرفی به مراکز برای انجام امور مربوط به دروس کهاد و پایان نامه

پیگیری روند تحصیلی دانشجویان ایرانی و اتباع خارجی و پایش وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروط

پیگیری روند تحصیلی دانشجویان دوره دکترا در مرحله آموزشی، آزمون جامع و مرحله پژوهشی تا زمان دفاع

انجام مکاتبات لازم برای پرداخت کمک هزینه دانشجویان دوره دکترای تخصصی روزانه

 

دکتر فرشته حسین لو
کارشناس انتخاب واحد و کارشناس دانشجویان مقطع کارشناسی صنایع غذایی

 

شرح وظایف: 

انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی از زمان ثبت نام تا فراغت از تحصیل

صدور معرفی نامه های مختلف اعم از گواهی اشتغال به تحصیل، معرفی به مراکز برای انجام کارآموزی

پیگیری روند تحصیلی دانشجویان ایرانی و اتباع خارجی و پایش وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروط

 

فاطمه محمدی
کارشناس انتخاب واحد و کارشناس دانشجویان مقطع کارشناسی علوم تغذیه

 

شرح وظایف: 

انجام کلیه امور مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی از زمان ثبت نام تا فراغت از تحصیل

صدور معرفی نامه های مختلف اعم از گواهی اشتغال به تحصیل، معرفی به مراکز برای انجام کارآموزی

پیگیری روند تحصیلی دانشجویان ایرانی و اتباع خارجی و پایش وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروط

 

رعنا رفعت
مسئول برنامه ریزی دانشکده

 

شرح وظایف: 

تنظیم برنامه درسی یک نیمسال تحصیلی کلیه دانشجویان

تنظیم برنامه امتحانات میان ترم و پایان ترم و ثبت امور در سامانه

هماهنگی های لازم با اساتید داخلی و مدعو برای روز و ساعت کلاس های درس در طول نیمسال

صدور گواهی تدریس و دعوت نامه های شروع ترم

انجام هماهنگی های لازم برای برگزاری کلاس های مجازی در سامانه بهشتی

 

مائده جلیل نژاد
کارشناس امور کلاس ها

 

شرح وظایف: 

انجام هماهنگی های لازم با واحد برنامه ریزی برای تنظیم مکان کلاس های درس و اعلام به دانشجویان

نظارت بر لوازم سمعی بصری و وسایل کمک آموزشی کلیه کلاس های درس

نظارت برتشکیل کلاس های درس طبق برنامه اعلام شده

 

هاجر محمدیان
مسئول دفتر

 

شرح وظایف: 

انجام کلیه هماهنگی های لازم مربوط به دفتر معاونت آموزشی دانشکده

 

فرزانه شهراز
کارشناس آزمایشگاه

 

شرح وظایف: 

برگزاری و آماده سازی تجهیزات و لوازم مورد نیاز در کلاس های آموزشی

هماهنگی با سرپرست آزمایشگاه ها و استاد مربوطه در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی

نظارت بر عملکرد و انجام ایمن فعالیت های آزمایشگاهی دانشجویان

 

زهرا اخوان
کارشناس آزمایشگاه

 

شرح وظایف: 

برگزاری و آماده سازی تجهیزات و لوازم مورد نیاز در کلاس های آموزشی

هماهنگی با سرپرست آزمایشگاه ها و استاد مربوطه در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی

نظارت بر عملکرد و انجام ایمن فعالیت های آزمایشگاهی دانشجویان

 

سامان میلانی زاده
کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: 

برگزاری و آماده سازی تجهیزات و لوازم مورد نیاز در کلاس های آموزشی

هماهنگی با سرپرست آزمایشگاه ها و استاد مربوطه در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی

نظارت بر عملکرد و انجام ایمن فعالیت های آزمایشگاهی دانشجویان

 

نرگس مهدی عراقی
کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: 

برگزاری و آماده سازی تجهیزات و لوازم مورد نیاز در کلاس های آموزشی

هماهنگی با سرپرست آزمایشگاه ها و استاد مربوطه در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی

نظارت بر عملکرد و انجام ایمن فعالیت های آزمایشگاهی دانشجویان

 

 

مجید مهری
کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: 

برگزاری و آماده سازی تجهیزات و لوازم مورد نیاز در کلاس های آموزشی

هماهنگی با سرپرست آزمایشگاه ها و استاد مربوطه در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی

نظارت بر عملکرد و انجام ایمن فعالیت های آزمایشگاهی دانشجویان

 

 

حسن خسروانی
کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: 

برگزاری و آماده سازی تجهیزات و لوازم مورد نیاز در کلاس های آموزشی

هماهنگی با سرپرست آزمایشگاه ها و استاد مربوطه در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی

نظارت بر عملکرد و انجام ایمن فعالیت های آزمایشگاهی دانشجویان

 

فاطمه پرتو آذر
کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: 

برگزاری و آماده سازی تجهیزات و لوازم مورد نیاز در کلاس های آموزشی

هماهنگی با سرپرست آزمایشگاه ها و استاد مربوطه در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی

نظارت بر عملکرد و انجام ایمن فعالیت های آزمایشگاهی دانشجویان

 

مهرنوش شهدوست خانی
کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: 

برگزاری و آماده سازی تجهیزات و لوازم مورد نیاز در کلاس های آموزشی

هماهنگی با سرپرست آزمایشگاه ها و استاد مربوطه در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی

نظارت بر عملکرد و انجام ایمن فعالیت های آزمایشگاهی دانشجویان

آموزش اتفاده صحیح از ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی(به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

 

محدثه نجفی
کارشناس آزمایشگاه

شرح وظایف: 

برگزاری و آماده سازی تجهیزات و لوازم مورد نیاز در کلاس های آموزشی

هماهنگی با سرپرست آزمایشگاه ها و استاد مربوطه در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی

نظارت بر عملکرد و انجام ایمن فعالیت های آزمایشگاهی دانشجویان

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست