واحد مدیریت امور اداری

 
 

 

علیرضا غلامی
مدیریت امور اداری و پشتیبانی

شرح وظایف: 

دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه .

راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنها .

برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی پرسنل.

نظارت برانجام کارهای کارگزینی مانند ترفیعات،بازنشستگی،..برابرقوانین ومقررات

رسیدگی و مراقبت دفاتر حضور وغیاب کارکنان وکارت زنی .

بررسی نامه های تهیه شده وامضای آنها.

شرکت در کمیسون ها و نشت های مربوطه .

پیگیری موارد تخلف اداری وکاری پرسنل ومسائل حقوقی مرکز تا حصول نتیجه

جوابگویی به شکایات پرسنل وارباب رجوع و برگزاری جلسات حل مسائل پرسنل

 

بهمن قادری
رئیس کارگزینی

شرح وظایف: 

صدور احکام کلیه افراد شامل احکام،ارتقاءرتبه وطبقه و انتقال و ماموریت و....  

انجام امور مربوط به ارزشیابی و ارزیابی عملکرد کلیه پرسنل که به صورت سالیانه

تکمیل نمودن خلاصه اطلاعات پرسنل و صورتجلسه ها و تاریخ ارتقاء رتبه و طبقه پرسنل ودر نهایت صدور حکم آن

صدور ابلاغ بازنشستگان و پیگیری و انجام مربوط به آنها تا صدور حکم مربوطه

انجام امور مربوط به مامورین و افراد منتقله شامل تمدید یا لغو ماموریت

مطالعه کلیه قوانین و مقررات استخدامی و قانون مدیریت و خدمات کشوری

تهیه و تکمیل آمارهای مورد نیاز و انجام و صدور گواهی های ماهیانه جهت پرداخت حقوق و مزایای پرسنل وظایف سرپستی)

 
 
 

معصومه رحمانی
مسئول حضور و غیاب

شرح وظایف: 

ثبت شیفت‌های کاری و سایر اطلاعات اولیه در نرم افزار حضور و غیاب

  ثبت نام پرسنل جدید در سیستم حضور و غیاب 

 اعلام شروع یا خاتمه کار (شروع و پایان قرارداد) کارکنان به امور مالی، نگهبانی و سایر واحدهای مربوطه در اسرع وقت 

نظارت بر نحوه ثبت ورود و خروج پرسنل و جلوگیری از تخلفات احتمالی آنان 

نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه حضور و غیاب و اطمینان از عملکرد صحیح آن

خواندن اطلاعات (تخلیه) یا نظارت بر تخلیه دستگاه حضور و غیاب 

انجام و یا نظارت بر انجام به روز رسانی‌های مورد نیاز دستگاه و نرم افزار حضور و غیاب 

کنترل مستمر حضور و غیاب کارکنان،‌ اعلام نواقص ثبت ورود و خروج (ترددهای ناقص) پرسنل به واحدهای مربوطه، پیگیری جهت رفع نواقص و ثبت در نرم افزار حضور و غیاب 

 
 

ابوالقاسم حمیدی
کارگزین

شرح وظایف: 

صدور احکام کلیه افراد شامل احکام،ارتقاءرتبه وطبقه و انتقال و ماموریت و....  

انجام امور مربوط به ارزشیابی و ارزیابی عملکرد کلیه پرسنل که به صورت سالیانه

تکمیل نمودن خلاصه اطلاعات پرسنل و صورتجلسه ها و تاریخ ارتقاء رتبه و طبقه پرسنل و در نهایت صدور حکم آن

صدور ابلاغ بازنشستگان و پیگیری و انجام مربوط به آنها تا صدور حکم مربوطه

انجام امور مربوط به مامورین و افراد منتقله شامل تمدید یا لغو ماموریت 

مطالعه کلیه قوانین و مقررات استخدامی و قانون مدیریت و خدمات کشوری

تهیه و تکمیل آمارهای مورد نیاز و انجام و صدور گواهی های ماهیانه جهت پرداخت حقوق و مزایای پرسنل وظایف سرپستی)

 
 
 

لیلا غفاری
کارشناس امور قراردادها

شرح وظایف: 

ارائه مشاوره حقوقی به بخش‌های مختلف سازمان

بررسی شرایطی که در قرارداد مدنظر کارفرما باید گنجانده شود

بررسی شرایط و قوانین حاکم بر قراردادها

تهیه و تنظیم متن قرارداد و درج مفاد درخواستی طرفین در آن

بررسی متن قرارداد، تصحیح و رفع ایرادات

مطالعه و بررسی آیین‌نامه و دستورالعمل‌های جدید

پیگیری مسائل حقوقی مربوط به قراردادها

 
 
 

معصومه عرب زاده
کارشناس امور اداری

شرح وظایف: 

پیشنهاد راهکارهای بهبود به مسئول مافوق جهت تحقق اهداف سازمان

همکاری در برنامه‌ریزی و ارائه پیشنهاد‌های و سیاست‌های منابع انسانی

تهیه و تنظیم خط‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها، روش‌های اجرایی،آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های منابع انسانی با هماهنگی با مدیر منابع انسانی

هماهنگی جهت برگزاری مصاحبه مدیران با متقاضیان کار

 
 

ایوب یوسفی
مسئول خدمات

شرح وظایف: 

دریافت دستور برنامه کار از سرپرست مربوطه

نظارت بر حسن انجام امور مربوط نظافت واحد ها

تعیین زمان سم پاشی مرکز برای مقاطع مورد نیاز و پیگیری انجام سمپاشی در زمان تعیین شده براساس نظر کارشناس بهداشت محیط

کنترل تاریخ انقضاء کپسول های آتش نشانی

تشکیل جلسات با حضور پرسنل تحت سرپرستی و همکاری و همفکری با آنها جهت ارتقاء مستمر کیفیت فرایند ها

 
 

مهدی خدایی
کارپرداز

شرح وظایف: 

دریافت در خواست ها از واحد ها ومراکز مختلف مرکز ثبت آنها در دفاتر مربوطه

رسیدگی به درخواست های رسیده امضاءهای مجاز برگه ها ودستور خرید آنها

کمک در تهیه برگ استعلام بها وتکمیل جدول مقایسه ای مربوطه

استعلام حداقل بها پیش از خرید وگزارش آن به سرپرست مربوطه

آشنایی باآیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه در حد رفع نیاز وعدم واخواهی اسناد

آشنایی با قانون محاسبات عمومی در ارتباط با خرید کالا وخدمات وتنظیم اسناد

تنظیم اسناد برگ درخواست استعلام بها قبض انبار حواله انبار ویا صورتجلسه آن

 تحویل اجناس خریداری شده  به انبار و دریافت رسید

 
 

امید رحیمی
کارمند کارپردازی

شرح وظایف: 

دریافت در خواست ها از واحد ها ومراکز مختلف مرکز ثبت آنها در دفاتر مربوطه

رسیدگی به درخواست های رسیده امضاءهای مجاز برگه ها ودستور خرید آنها

کمک در تهیه برگ استعلام بها وتکمیل جدول مقایسه ای مربوطه

استعلام حداقل بها پیش از خرید وگزارش آن به سرپرست مربوطه

آشنایی باآیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه در حد رفع نیاز وعدم واخواهی اسناد

آشنایی با قانون محاسبات عمومی در ارتباط با خرید کالا وخدمات وتنظیم اسناد

تنظیم اسناد برگ درخواست استعلام بها قبض انبار حواله انبار ویا صورتجلسه آن

 تحویل اجناس خریداری شده  به انبار و دریافت رسید

 
 

احمد ذاکری
سمعی بصری

شرح وظایف: 

تهیه عکس، اسلاید و فیلم از فعالیت‌ها با همکاری سایر واحدها در صورت نیاز

ایجاد آرشیو مناسب از مصاحبه‌ها، گزارش مراسم مختلف و سایر فعالیت‌ها و زمینه سازی استفاده مناسب از آنها

ساخت فابلهای صوتی و تصویری و نماهنگهای مورد نیاز برای مراسم و برنامه های فرهنگی و تبلیغاتی

پیگیری و نظارت بر تهیه فیلمهای تبلیغاتی برون سپاری شده

انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 
 

مجتبی عباسی
مسئول انبار

شرح وظایف: 

بررسی و کنترل برگه های دریافتی به منظور حصول اطمینان ازکامل بودن مطالب

تحویل مواد ضایعات محصولات و لوازم یدکی موردنیاز و اخذ آنها براساس برگ درخواست

بایگانی اوراق و نسخه های مربوطه وارسال نسخه های لازم به واحدهای زیرربط

رعایت اصول ایمنی و حفاظتی و 5s در انبار

رسید نمودن کالاوارده وشمارش اقلام وچک کردن بامدارک مربوط کالای وارده به انبار

نگهداری موجودی کالا و شارژ انبار

ارایه گزارش موجودی انبار مواد اولیه تولیدی و سایر بصورت روزانه

همکاری بامدیریت مالی درزمینه برآورد وتنظیم بودجه مورد نیاز

 
 

حسن عسگری
مسئول دبیرخانه

شرح وظایف: 

بازبینی وکنترل نامه ها ازجهت ضمائم و پیوست ها، عطف و پیرو، اصلاح ارجاعات

اعلام وضعیت نحوه ارسال نامه در سابقه نامه

انجام بایگانی کاغذی و بایگانی الکترونیکی

پاسخ به مراجعین جهت ردیابی نامه های ایشان

پیگیری امور اتوماسیون و جوابگویی و رفع مشکل و ارائه راهنمایی حضوری و تلفنی

 
 

محمود کبیری
کارمند دبیرخانه

شرح وظایف: 

بازبینی وکنترل نامه ها ازجهت ضمائم و پیوست ها، عطف و پیرو، اصلاح ارجاعات

اعلام وضعیت نحوه ارسال نامه در سابقه نامه

انجام بایگانی کاغذی و بایگانی الکترونیکی

پاسخ به مراجعین جهت ردیابی نامه های ایشان

پیگیری امور اتوماسیون و جوابگویی و رفع مشکل و ارائه راهنمایی حضوری و تلفنی

 
 

علی شکراللهی
مسئول نقلیه

شرح وظایف: 

  1. نظارت بر امور ایاب و ذهاب کارکنان، تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه، ارائه خدمات سرویس و نگهداری مطلوب از خودروهای مربوط
  2. برنامه ریزی و تنظیم برنامه سرویس رفت ‌وآمد کارکنان و وسایل نقلیه مورد نیاز واحدها
  3. برنامه ریزی تأمین سوخت مورد نیاز اتومبیل‌ها و نظارت بر نحوه و میزان مصرف آنها
  4. بازدید از خودروهایی که نیاز به تعمیرات اساسی داشته و پیگیری و هماهنگی انجام تعمیرات

 

 
 
 

زیبا منصوری
مسئول دفتر

شرح وظایف: 

تنظیم برنامه ها و تعیین و تنظیم قرار مالقات ها

بایگانی مدارک، مستندات پیام های الکترونیکی و کاغذی و اسناد خصوصی یا محرمانه

جوابگویی به تلفن و دریافت و مخابره پیام های تلفنی و نمابر و فکس به مدیر

 
 

 

 
 
 
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست