معرفی

انستیتو  بعنوان مرکز همکار WHO، فعالیت‌هایی را در آموزش و تحقیقات تغذیه در سال 1992 آغاز نموده که به دنبال فعالیت‌های مربوط به IDD است که در سال 1996 و 2003 دوباره طراحی شدند. همچنین با سایر آژانس‌ها و UN بویژه یونیسف و FAO در بخش‌های مختلف غذا و تغذیه همکاری می‌کند.
سیاست‌ها و فعالیت‌های دفتر همکاری‌های ملی و بین‌المللی بطور عمده بر توسعه و تسهیل روابط بین‌الملل بین انستیتو و سایر سازمان‌های علمی بین‌المللی و منطقه‌ای متمرکز می‌شود. دفتر همکاری‌های ملی و بین المللی انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور می‌خواهد با برقراری، ارتقاء و گسترش شبکه علمی و تقویت ارتباط با تمامی مراکز، سازمان‌ها و محققان مرتبط با علوم غذا و تغذیه در سطح ملی و بین المللی در تحقق اهداف عالی انستیتو گام بردارد.

 

چشم انداز

برقراری، گسترش و تسهیل همکاری و ارتباطات بین انستیتو با مراکز و متخصصان داخل و خارج از کشور

 

رسالت

 • برنامه ریزی و مدیریت برگزاری همایش، سمینار و کارگاه‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی
 • نیازسنجی برنامه‌های آموزشی تخصصی و دوره‌های بازآموزی
 • جمع بندی، یکسان سازی و بازبینی گزارشاتی که به مراکز همکار ملی و بین المللی ارائه می‌شود
 • برنامه ریزی سیاست‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت همکاری با مراکز ملی و بین المللی
 • تسهیل همکاری با سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی مشابه در داخل و خارج از کشور
 • تلاش برای تامین منابع مالی در راستای اهداف انستیتو
 • معرفی انستیتو به سازمان‌ها و مراکز مرتبط داخلی و خارجی
 • اطلاع رسانی نتایج طرح‌های تحقیقاتی انستیتو
 • فراهم کردن ارتباطات با وب سایت‌های مفید مربوط علوم تغذیه و صنایع غذایی
 • معرفی انستیتو در جریانات بین‌المللی
 • بررسی واجد شرایط بودن درخواست کنندگان شرکت در events بین‌المللی
 • برقراری ارتباط با متخصصین ایرانی که در خارج از کشور فعالیت می‌نمایند.
 • ایجاد ارتباطات بین‌المللی
 • پیگیری عضویت انستیتو در مجامع بین‌المللی شامل انجمن‌ها، مجامع علمی و NGOها
 • فراهم کردن مقدمات لازم جهت سفرهای سخنرانان و مشاوران مدعو بین‌المللی، دانشجویان بازدید کننده و اعضاء دانشکده
 • جستجوی انتشارات جدید
 • یاری رساندن به محققین جهت طراحی و نگارش پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و یا با اعتبارات بین‌المللی
 • تهیه اطلاعات درباره وقایع بین‌المللی در دسترس برای محققین انستیتو
 
 

دکتر دلارام قدسی
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
مدیر
delaramghodsi@yahoo.com
CV

 

دکتر متین قنواتی
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
ghanavati.matin@yahoo.com
CV

 

 

فراخوان جذب دانشجو

بدینوسیله اعلام می گردد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نظر دارد اقدام به پذیرش اتباع خارجی در دو رشته علوم تغذیه و علوم و صنایع غذایی به دو صورت (اعطای مدرک و اعطای گواهی)  به صورت کوتاه و بلند مدت نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس http://en.sbmu.ac.ir بخش دانشجویان بین المللی مراجعه فرمایید.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست