معرفی

دانش حاصل از پژوهش‌های نظام‌مند چنانچه با زبان، فرهنگ، ساختار اجتماعی- سیاسی و نیاز مخاطب انطباق داشته باشد و به روش صحیح انتقال یابد کاربست نتایج تحقیق در حوزه عمل، سیاست‌های کلان، برنامه‌ریزی ها و کیفیت خدمات و هر آنچه مخاطب انتظار آن را داشته است عملی می‌شود. فرآیند خلق مستمر دانش و تبدیل آن به سیاست ها و خدمات جدید می تواند بقا و شایستگی سازمان های متولی دانش را افزایش دهد و به آن ها کمک کند در رسالت ها، آرمان و اهداف خود، ارزش‌آفرینی از طریق نوآوری داشته باشند.

کار علمی و دانشگاهی درواقع بخشی از مجموعه فعالیت‌های مرتبط با هم است که تحقیق را به کاربرد آن متصل می‌کند و جریان متقابلی از پس‌خوراندها و پذیرش به وجود می‌آورد؛ بنابراین برای تسهیل در این کار، باید تغییراتی در سازماندهی و ساختار کلی دانشگاه‌ها ایجاد شود و درنتیجه ی آن سه نوع فعالیت رونق بیشتری بگیرد:

  1. برقراری ارتباط بین تولیدکنندگان و کاربران دانش؛
  2. تبادل نظر و وساطت برای فراهم سازی شرایط مناسب انتقال دانش؛
  3. رساندن دانش به دست کاربران.

 

اهداف

ترجمان دانش با انتقال نتایج تحقیق به ذی نفعان به دنبال ایجاد تغییر در سطح آگاهی و رفتار آنان است. ترجمان دانش زنجیره ای است که با ایده ی پژوهش شروع و با کاربرد نتایج پژوهش و تغییر رفتار در مخاطبان آن اتمام می یابد. ترجمان دانش، استفاده کنندگان را از دانش آگاه می نماید و به طور خلاصه، ترجمان دانش ختم شدن تحقیق به عمل است. «ترجمان دانش» دانش کاربردی کردن آن چیزی است که می دانیم؛ به عبارت دیگر، این مفهوم، تعریف را به مراتب فراتر از در دسترس قراردادن پژوهش‌ها ازطریق مجاری معمول چون مجلات علمی و ارائه‌ی مطلب در همایش ها دانسته است که شامل استخراج پیام های اصلی یا مفاهیم اساسی از دل نتایج تحقیق و رساندن آن ها به گروه های مخاطب مشخص است.

 

رسالت

رسالت واحد ترجمان دانش و آموزش همگانی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور برقراری این تعامل پویا بین محققین و سیاست‌گذاران، مدیران اجرایی، ارائه دهندگان خدمت، رسانه، صنایع غذایی و مردم جامعه است و بدین‌وسیله زنجیره تبادل دانش را تکمیل خواهد کرد و به محققان این امکان را می دهد که اهداف تحقیقاتی خود را با نیازهای جامعه همسو کنند و با  تبادل دانش، گامی بزرگ در راستای سیاست-گذاری های دانش محور برای ارتقای سلامت کشور برداشته شود.

 

دکتر مریم امینی
استادیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه
سرپرست واحد ترجمان دانش و آموزش همگانی

 

رضا همایونفر
دانشیار، دکترای تخصصی علوم تغذیه

 

دکتر مینا کاویانی
دکترای تخصصی بیوشیمی، کارشناس ارشد علوم تغذیه
کارشناس مسئول آموزش همگانی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست