روند تاسیس

در تاریخ ۱۳۴۰/۸/۲۷، بر اساس تصویب نامه قانونی هیئت وزیران به شماره ۱۳۶۹۸/۱۵، “انستیتو خواربار و تغذیه ایران” و آموزشگاه عالی وابسته به آن بصورت سازمانی مستقل مرتبط با وزارت بهداری وقت تأسیس شد. هدف اساسی از تأسیس این انستیتو، تعیین خط مشی کلی تغذیه کشور بر پایه بررسیها و تحقیقات بود. سپس در سال ۱۳۵۵، مجلس شورای ملی سابق، قانون تشکیل “انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران” را از تصویب گذراند و در نتیجه، قانون اجازه تأسیس “انستیتو خواربار و تغذیه ایران” لغو و انستیتوی جدید جایگزین آن شد. تا سال ۱۳۶۵ انستیتو وابسته به وزارت بهداری سابق بود و پس از آن همزمان با تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی پیوست. سرانجام مطابق با تحولات و پیشرفتهای جهانی و تغییر نگرش پژوهشی، بموجب مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۴ مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۷۰/۸/۲۱، سازمان جدیدی بنام “انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور” بصورت مؤسسه‌ای علمی و تحقیقاتی دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تأسیس شد. به موجب این مصوبه انستیتو بار دیگر موقعیت رسمی خود را به عنوان یک انستیتوی ملی با استقلال حقوقی و مالی بازیافت. این مؤسسه دارای یک بازوی آموزشی تحت عنوان دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی است.

 

 

روسای پیشین انستیتو

 

اسامی روسای انستیتو و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

 

نام و نام خانوادگی تخصص مدت ریاست
دکتر حبیب الله هدایت دکترای زنان و زایمان (مدت ریاست ۱۳۴۰ الی ۱۳۵۵ )
دکتر حسین قاسمی دکترای داروسازی (مدت ریاست ۱۳۵۵ الی ۱۳۵۷ )
دکتر مصباح الدین بلاغی دکترای بیوشیمی تغذیه (مدت ریاست ۱۳۵۷ الی ۱۳۵۹ )
دکتر سیدجمال الدین باستانی دکترای عمومی (مدت ریاست ۱۳۵۹ الی ۱۳۶۴ )
دکتر عظیم اکبرزاده دکترای بیوشیمی (مدت ریاست ۱۳۶۴ الی ۱۳۶۵ )
دکتر محمدرضا حساس دکترای شیمی مواد غذایی (مدت ریاست ۱۳۶۵ الی ۱۳۶۹ )
دکتر سید مسعود کیمیاگر دکترای علوم تغذیه (مدت ریاست ۱۳۷۰ الی ۱۳۷۷ )
دکتر ناصر کلانتری دکترای اطفال (مدت ریاست ۱۳۷۷ الی ۱۳۸۴ )
دکتر احمد رضا درستی مطلق دکترای علوم تغذیه (مدت ریاست ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸ )
دکتر محمد حسین عزیزی دکترای علوم و صنایع غذایی (مدت ریاست ۱۳۸۸ الی ۱۳۸۹)
دکتر مجید حاجی فرجی دکترای علوم تغذیه  (مدت ریاست ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۴)
دکتر هدایت حسینی دکترای بهداشت وایمنی مواد غذایی (مدت ریاست ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸)
دگتر جلال الدین میرزای رزاز دکترای علوم تغذیه (مدت ریاست ۱۳۹۸  الی  ۱۳۹۹)
دکتر امیرمحمد مرتضویان دکترای علوم و صنایع غذایی (مدت ریاست ۱۳۹۹ تاکنون)

 

عکس های قدیم انستیتو

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست