آزمایشگاه پژوهشی تحقیقات تغذیه

 

  • دکتر تیرنگ رضا نیستانی (مدیر آزمایشگاه)
  • علی کلایی
  • ملیحه زاهدی
  • مرجان ریسمانچی
  • هوتن یزدانی

 

 

آزمایشگاه پژوهشی شیمی مواد غذایی

  • دکتر مریم بیاناتی (مدیر آزمایشگاه)
  • المیرا دانایی

 

 

آزمایشگاه پژوهشی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی

  • پالیز کوهی کمالی

 

 

آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی صنایع غذایی – بافت شناسی

  • نیلوفر خلج
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست