برپایی مراسم روز دانشجو

به مناسبت گرامیداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو مراسمی در دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی برگزار شد:

این مراسم با حضور ریاست دانشکده و مسئولین مربوطه با برپایی غرفه و اهداء گلدان گل و پک تغذیه ای به دانشجویان انجام شد.

گلدانهای گل با هماهنگی شهرداری منطقه ۲  به صورت رایگان در اختیار دانشکده قرار گرفت و پک های تغذیه ای از طرف مدیریت دانشجویی دانشگاه ارسال شد.

 

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سیستم
عکاس

مدیر سیستم

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست