دوشنبه ١٣ تير ١٤٠١ - 
1 2
 
منو اصلی
بروزرسانی
tag not exist
صفحه اصلي > معاونت آموزشی > گروه های آموزشی > گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی  

گروه تغذيه باليني و رژيم درماني

Department of Clinical Nutrition & Dietetics

 

معرفي گروه

گروه تغذيه باليني و رژيم درماني دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، اولين گروه تغذيه باليني و رژيم درماني تشكيل شده در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور است. اين گروه در سال 1356 تحت عنوان گروه تغذيه انساني ايجاد گرديد و در سال 1389 نام آن به گروه تغذيه باليني و رژيم درماني تغيير يافت. اين گروه متشكل از اعضاء هيأت علمي متخصص در زمينه تغذيه باليني و رژيم درماني مي باشد كه آموزش دانشجويان تغذيه در مقاطع مختلف، پژوهش در زمينه تغذيه باليني و رژيم درماني و همچنين ارائه خدمات رژيم درماني به بيماران در كلينيك تخصصي تغذيه باليني و رژيم درماني دانشكده را بر عهده دارد.

 

چشم انداز

تبديل شدن به معتبرترين گروه تغذيه باليني و رژيم درماني در ايران در زمينه تربيت متخصصان برجسته و پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در حوزه هاي تخصصي تغذيه باليني و رژيم درماني و همچنين ايجاد سيستم رژيم درماني تخصصي در بيمارستان ها

 

رسالت

آموزش دانشجويان در مقاطع مختلف رشته تغذيه به ويژه گرايش تغذيه باليني و رژيم درماني در مقاطع مختلف به نحوي كه داراي دانش نظري و مهارت عملي كافي در ارائه خدمات رژيم درماني، آموزشي و پژوهشي باشند.

 

اهداف

- راه اندازي رشته تغذيه باليني در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا

- راه اندازي دوره هاي آموزشي جهت تربيت Registered Dietitian (RD)

- ايجاد سيستم رژيم درماني تخصصي در بيمارستان ها به نحوي كه هر بخش بيمارستاني داراي حداقل يك رژيم درمان تخصصي ويژه آن بخش باشد.

- راه اندازي دوره هاي بازآموزي جهت فارغ التحصيلان رشته تغذيه در زمينه تغذيه باليني و رژيم درماني

- انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در حوزه هاي تخصصي مختلف تغذيه باليني و رژيم درماني

- انجام پژوهش در جهت شناخت مشكلات سيستم رژيم درماني در بيمارستان ها و كلينيك ها و حل مشكلات موجود

- ارتقاء سطح علمي و دانش کاربردي اعضاء هيأت علمي گروه تغذيه باليني و رژيم درماني

فعاليت ها

در حال حاضر فعاليت هاي گروه در سه زمينه به شرح زير صورت مي گيرد:

 

الف- فعاليت هاي آموزشي

- آموزش نظري دانشجويان كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تغذيه به ويژه در زمينه دروس مرتبط با تغذيه باليني و رژيم درماني

- آموزش عملي دانشجويان كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تغذيه (متناسب با واحدهاي عملي در نظر گرفته شده در هر مقطع تحصيلي) در زمينه تغذيه باليني و رژيم درماني در بخش هاي بيمارستاني (شامل قلب و عروق، غدد درون ريز، گوارش و كبد، نفرولوژي و دياليز، آنكولوژي، مغز و اعصاب، جراحي و بخش مراقبت هاي ويژه)، آموزش عملي مشاوره رژيم درماني در كلينيك تخصصي دانشكده در زمينه رژيم درماني در بيماران سرپايي و همچنين آشنايي با نحوه مديريت بخش غذا در بيمارستانها

- همكاري آموزشي در دوره هاي بازآموزي تخصصي جهت فارغ التحصيلان رشته تغذيه در زمينه تغذيه باليني و رژيم درماني

 

ب- فعاليت هاي پژوهشي

انجام تحقيقات بطور مستقل يا به صورت پايان نامه هاي تحقيقاتي در حوزه هاي تخصصي كه به شرح هستند:

- تغذيه باليني و رژيم درماني در چاقي

- تغذيه باليني و رژيم درماني در بيماري هاي قلب و عروق

- تغذيه باليني و رژيم درماني در بيماري هاي گوارش و كبد

- تغذيه باليني و رژيم درماني در بيماري هاي كليه

- تغذيه باليني و رژيم درماني در بيماري هاي غدد درون ريز و اختلالات متابوليک ارثي

- تغذيه باليني و رژيم درماني در بيماري هاي مغز و اعصاب

- تغذيه باليني و رژيم درماني در سرطان ها

- تغذيه با لوله و تغذيه وريدي در استرس هاي متابوليك (شامل جراحي ، سوختگي، عفونت و غيره)

 

ج- فعاليت در زمينه ارائه خدمات رژيم درماني

اعضاي هيأت علمي گروه در حوزه تخصصي خود در شيفت عصر كلينيك تخصصي تغذيه و رژيم درماني دانشكده، يك روز در هفته در زمينه رژيم درماني بيماران انجام فعاليت مي كنند. همچنين يك روز در هفته نيز در يكي از بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در بخش مرتبط با حوزه تخصصي خود به ارائه مشاوره به بيماران مي پردازند.

مدیر گروه: خانم دکتر رازقی

کارشناسان گروه (پست الکترونیک): خانم احمدزاده s_ahmadzadeh6612@yahoo.com

 

شماره تماس مستقیم: 02122077424

اعضاء هیئت علمی گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی

عکس

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

زمینه فعالیتهای آموزشی

زمینه فعالیتهای پژوهشی

پست الکترونیک

خانم دکتر پروین میرمیران

دکترای تخصصی

علوم تغذیه

استاد

رژیم درمانی در بیماریهای غدد درون ریز

رژیم درمانی در بیماریهای غدد درون ریز

Parvin.mirmiran@gmail.com

آقای دکتر هادی طبیبی

دکترای تخصصی

علوم تغذیه

دانشیار

رژیم درمانی در بیماریهای کلیوی

رژیم درمانی در بیماریهای کلیوی

hadtabibi@yahoo.com

آقای دکتر جواد نصرالله زاده

دکترای تخصصی

علوم تغذیه

دانشیار

رژیم درمانی در بیماریهای قلبی و CCU

رژیم درمانی در بیماریهای قلبی و CCU

jnasrollahzadeh@gmail.com

خانم دکتر آزیتا حکمت دوست

دکترای تخصصی

علوم تغذیه

استاد

رژیم درمانی در بیماریهای گوارش و کبد

رژیم درمانی در بیماریهای گوارش وکبد

A_hekmat2000@yahoo.com

خانم دکتر زهرا شریعت پناهی

دکترای تخصصی

علوم تغذیه

دانشیار

رژیم درمانی در جراحی و ICU

رژیم درمانی در بجراحی و ICU

nutritiondata@yahoo.com

آقای دکتر مهدی شادنوش

دکترای تخصصی

علوم تغذیه

استاد

تغذیه در درمان بیماریها

تغذیه در درمان بیماریها

shadnoush@sbmu.ac.ir

mshadnoush@gmail.com

 

خانم دکتر آتوسا سعید پور

دکترای تخصصی

علوم تغذیه

دانشیار

رژیم درمانی و مدیریت وزنی در اطفال و بزرگسالان

رژیم درمانی و مدیریت وزنی در اطفال و بزرگسالان

Atoosa.saidpour@gmail.com

خانم دکتر سوده رازقی

دکترای تخصصی

علوم تغذیه

دانشیار

رژیم درمانی در معلولین و MS

رژیم درمانی در معلولین و MS

soodehrazeghi@gmail.com

 

خانم دکتر گلبن سهراب

دکترای تخصصی

علوم تغذیه

استادیار

رژیم درمانی در بیماریهای غدد درون ریز

رژیم درمانی در بیماریهای غدد درون ریز

golbonsohrab@yahoo.com

   

آقای دکتر احسان حجازی

دکترای تخصصی

علوم تغذیه

استادیار

رژیم درمانی در سرطان و آنکولوژی

رژیم درمانی در سرطان و آنکولوژی

ehsanhejazi@gmail.com

آقای دکتر حسین داوودی

دکترای تخصصی

علوم تغذیه

استاد

تغذیه و سرطان

تغذیه و سرطان

 

Hdavoodi@sbmu.ac.ir

 

خانم دکتر گلاله اصغری

دکترای تخصصی

علوم تغذیه

استادیار

رژیم درمانی در بیماریهای اطفال

رژیم درمانی در بیماریهای اطفال

g_asghari@hotmail.com


 

 

   دانلود فایل : گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی.pdf           حجم فایل 421 KB
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
   دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور   
آدرس: تهران-شهرک قدس(غرب)،بلوار شهیدفرحزادی،خیابان شهید حافظی(ارغوان غربی)،پلاک 7

تلفن : 5-22357483 - 021         پست الکترونیک : nutrition@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.