يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشی  

  

ساختار سازماني و بخش­هاي معاونت آموزشی:

تمامي امور آموزشی دانشكده زیر نظر این معاونت بوده و توسط کارشناسان و اعضاي هيات علمي مربوط انجام مي‌پذيرد. تصمیمات و مصوبات آموزشی دانشکده اساسا در شورا‌ی آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی صورت مي‌گيرند. بخش اداري و محل كلاس‌هاي اين معاونت در ساختمان شماره 3 (موسوم به ساختمان آموزش) واقع شده است. نمودار سازماني معاونت آموزشي در شكل 1 ديده مي‌شود.

. معاون آموزشي

آقاي دكتر امیرمحمد مرتضویان دانشيار و عضو هيئت علمي رسمي دانشکده علوم تغذيه و صنايع غذايي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

 

 الف. شوراهاي آموزشي و تحصيلات تكميلي

. «شورای آموزشی» متشکل از ریيس دانشکده، معاون آموزشی، مدیر اجرایی آموزش و مدیران گروه‌ها است.

. «شورای تحصیلات تکمیلی» متشکل از ریيس دانشکده، معاون آموزشی، نمایندگان مديران گروه‌ها و یک نماینده خارج از دانشکده است. اين شورا، امور مربوط به دانشجویان تحصيلات تكميلي را بررسي مي‌كند.

 ب. کميته‌ي سیاست‌گذاری و نظارت آموزشی

نقش این کمیته سياست‌گذاري‌هاي آموزشي مورد نياز معاونت آموزشي دانشكده و واگذاري آن‌ها به مديريت اجرايي آموزش براي اجرا است. كميته‌ي موردبحث، همچنين نظارت بر اجراي امور سياستگذاري‌شده و سنجش عملكرد بخش‌هاي گوناگون معاونت آموزشي را بر عهده دارد. اين كميته از چهار کارگروه و دو واحد به شرح زير تشکیل شده است:

- کارگروه آموزش داخلی

- کارگروه آموزش بين‌‌الملل

- کارگروه پژوهشی و صنعتی

- کارگروه فرهنگی- رفاهی

- واحد تحقیق و توسعه (اين بخش به‌وسيله‌ي واحد تحقيق و توسعه در معاونت آموزشي پشتيباني مي‌شود).

- واحد سنجش و مستندسازی (اين بخش به‌وسيله‌ي واحد آمار، سنجش و مستندسازي در معاونت آموزشي پشتيباني مي‌شود). 

ج. مديريت اجرايي امور آموزش

 

اين بخش شامل قسمت‌هاي متعدد به شرح زير است:

*  امور اداري آموزش

تمامي امور اداری معمول آموزشی دانشجویان و اعضاي هيات علمي به‌وسيله‌ي این حوزه‌ي مدیریتی انجام می‌شود. كاركنان آن در شكل 2 ديده مي‌شوند و بخش‌هاي گوناگون آن به‌ شرح زير هستند:

. بخش معاون، رييس‌دفتر، منشي و مدير اجرايي آموزش

. بخش برنامه‌ريزي و برگزاري كلاس‌ها 

. بخش امور ثبت نام دانشجويان

. بخش امور مقطع تحصيلات تكميلي و امور فرهنگي و رفاهي

. بخش امور مقطع كارشناسي

. بخش امور شعبه‌ي بين‌الملل

. بخش برگزاري امتحانات

. بخش محاسبات امور تمام‌وقتي و ارتقاي هيات علمي

*  واحد آمار، سنجش و مستندسازي

اين واحد به طبقه‌بندي داده‌ها و اسناد، مستندسازي و تهيه‌ي آمارهاي آموزشي مي‌پردازد. همچنين، در انجام فرآيند سنجش آموزشي، به «كميته‌ي سياستگذاري و نظارت آموزشي» (بند 2.2) كمك مي‌كند.

*آزمايشگاه‌هاي دانشكده و مجتمع پايلوت

«آزمایشگاه‌های دانشکده» مشتمل بر بخش‌هاي زير است:

- آزمایشگاه آموزشي- تجزیه‌ي مواد غذایی

- آزمایشگاه آموزشي- بیوشیمی

- آزمایشگاه آموزشي- کنترل کیفی مواد غذایی

- آزمایشگاه آموزشي- میکروب‌شناسي مواد غذایی

- آزمایشگاه تحصيلات تكميلي تغذيه- بيوشيمي و كشت سلول

- آزمایشگاه تحصيلات تكميلي تغذيه- حيوانات آزمايشگاهي

- آزمايشگاه تحصيلات تكميلي صنايع غذايي- ميكروب‌شناسي

- آزمايشگاه تحصيلات تكميلي صنايع غذايي- كروماتوگرافي

- آزمايشگاه تحصيلات تكميلي صنايع غذايي- بافت‌شناسي

محل آزمايشگاه‌ها در طبقه‌ي زيرزمين ساختمان آموزش (ساختمان شماره‌ي 3) و آزمايشگاه‌هاي بافت‌شناسي و حيوانات آزمايشگاهي به ترتيب در محل مجتمع پايلوت و زیرزمین ساختمان شماره‌ي 1 است. محل «مجتمع پایلوت»، سوله‌ي متصل به ساختمان گروه آموزشي صنايع غذايي است. اين مجتمع شامل مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي توليدي محصولات گوناگون غذايي در مقياس آزمايشگاهي است و توسط شوراي پايلت انستيتو و دانشكده اداره مي‌شود. دو ركن مهم آن، معاونت‌هاي پژوهشي و آموزشي هستند. كاركنان آزمايشگاه‌هاي دانشكده در شكل 3 مشاهده مي‌شوند.

  *واحد توسعه‌ي آموزشي (EDO)

اين واحد كه در ارتباط با دفتر كل توسعه‌ي آموزش در دانشگاه است، بررسي و تحقيق در روش‌هاي نوين و كارآمد آموزشي، برگزاري كارگاه‌هاي مربوط و تدوين دستورالعمل براي اجرايي شدن در دانشكده را بر عهده دارد.

  *واحد آموزش مداوم

نقش اين واحد برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي مورد درخواست علاقمنداني است كه حداقل از يكي از مقاطع تحصيلي مورد تاييد وزارت بهداشت يا وزارت علوم فارغ‌التحصيل شده‌اند (كارداني به بالا). موضوع دوره‌ها بايد مرتبط با حوزه‌هاي پزشكي و تغذيه (شامل صنايع غذايي) باشد.‌ گواهي برگزاري دوره به‌طور مشترك توسط معاون آموزشي دانشگاه و وزارت بهداشت امضا شده و به شركت‌كنندگان داده خواهد شد. شوراي آموزش مداوم دانشكده بر تعريف دوره‌ها و كارگاه‌ها و برگزاري آن‌ها نظارت مي‌كند.

 *واحد تحقيق و توسعه‌ي آموزشي

نقش اين واحد تحقيق در حوزه‌ها و زمينه‌هاي گوناگون آموزشي، بنا بر سفارش بخش‌هاي مختلف معاونت آموزشي است. در واحد تحقيق و توسعه، اساسا از همكاري دانشجويان دكتراي دانشكده استفاده مي‌شود.

 *كميته‌ي انظباطي دانشجويي

اين كميته براي رسيدگي به تخلفات آموزشي- اداري دانشجويان، در صورت ضرورت، تشكيل مي‌شود. دبير اين كميته معاون آموزشي و رييس آن، رييس انستيتو و دانشكده است.

 * گروه­های آموزشی

دانشکده گرو‌ه‌هاي تغذيه و گروه صنايع غذايي است. گروه‌هاي تغذيه شامل سه گروه تغذيه‌ي باليني و رژيم‌درماني، تغذيه‌ي جامعه و علوم پايه و تغذيه‌ي سلولي- مولكولي است.

 

               جدول 1.مشخصات پرسنل شاغل در واحد آموزش دانشكده

  

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

پست الکترونیک

آقاي دكتر سید امیرمحمد مرتضویان فارسایی

معاون آموزشی

22360656

 

سهیلا کبیریان ابیانه

مدیر اجرایی آموزش

22360656

S_kabiriyan@yahoo.com

منصوره ذاکری آهویی

رئیس دفتر

22360656

Ahoo_8431@yahoo.com

ساناز صدیق

اپراتور

22360656

Amiri_sa@yahoo.com

حسن روحانی فرد

برنامه ریزی واحد کلاس ها

22357484

داخلی 375

H_rohanifard@yahoo.com

سیدعلی شفیقی

کارشناس امور ثبت نام دانشجویان

22357484

داخلی 375

Alishafighi@yahoo.com

فرشته حسین لو

کارشناس امور ثبت نام دانشجویان

22357484

داخلی 376

Fhosinloo@yahoo.com

خدیجه زمانی

کارشناس امور مقطع تحصیلات تکمیلی

22357484

داخلی 385

Zamane_123@yahoo.com

آذر نصراله ئی

کارشناس امور مقطع کارشناسی

22357484

داخلی 371

Azarnasrolahi@yahoo.com

لیلا مظاهری

کارشناس امور مقطع

کارشناس بین الملل

22357484

داخلی 371

Leila_mazaheri4@yahoo.com

منیژه محمودزاده

کارشناس امور فرهنگی و رفاهی

22357484

داخلی 385

Mahmoodzadeh_manigeh@yahoo.com

سیده زهرا رضایی

کارشناس مستندسازی و آمار و سنجش آموزش

22357484

داخلی 388

Zohal_198825@yahoo.com

 

 

 جدول 2. مشخصات اعضاي هيات علمي

 

گروه

تعداد اعضاي هيات علمي

 

مربي

استاديار

دانشيار

 
 

گروه‌هاي آموزشي تغذيه

 

3

8

8

 

گروه آموزشي صنايع غذايي

1

3

3

 
 

  

      جدول 3.آمار فارغ­­التحصيلان و شاغلين به تحصيل در دو رشته علوم تغذيه و صنايع غذايي

 

*كميته مشورتی- اجرایی دانشجویان

كميته‌ي مشورتي- اجرايي دانشجويان با هدف ايجاد ارتباط فراگير، تنگاتنگ و مستمر بدنه‌ي دانشجويي دانشكده با معاونت آموزشي و از آن راه، هيات رييسه‌ي انستيتو و دانشكده ايجاد شده‌است و تماما با نيروهاي دانشجويي اداره مي‌شود. از اين مسير، دانشجويان مقاطع مختلف هم با مشورت‌دهي در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها، معاون آموزشي و هيات‌رييسه‌ي دانشكده را ياري مي‌دهند و هم در صورت تفويض پاره‌اي امور اجرايي به آن‌ها از سوي معاون آموزشي، در انجام امور محول‌شده، اشتغال مي‌ورزند. جمع‌بندي و طبقه‌بندي نیازها، نقطه‌نظرات و پيشنهادها دانشجويي و نقايص طرح‌شده توسط آن‌ها در حوزه‌هاي مرتبط با معاونت آموزشي و همچنين مشاركت اجرايي و نظارتي دانشجويان برخي امور مربوط به آن‌ها از اهداف مهم تشكيل اين كميته است. كميته‌ي مشورتي- اجرايي دانشجويان، متشکل از چهار کارگروه به شرح زير است:

 - «کارگروه آموزشی» با هدف هماهنگی و برگزاری کارگاه‌ها، دوره‌ها و برنامه‌های آموزشي موردنياز و موردعلاقه‌ي دانشجويان.

- «کارگروه پژوهشی» با هدف بررسي و سامان‌دهي امور پژوهشي دانشجويان در دانشكده.

- «کارگروه پایش عملکرد» با هدف کنترل و پایش مداوم عملکرد و بهره‌وری دانشجویان مقاطع مختلف به ويژه دانشجويان تحصیلات تکمیلی به‌صورت دوره‌اي.

- «کارگروه فرهنگی- رفاهی» با هدف رسیدگی به مشکلات و مسائل مربوط به امور فرهنگی-رفاهی دانشجویان همچون برگزاری مراسم آموزشي- فرهنگی، تسهیلات رفاهی نظير امکانات ورزشی و وضعیت تغذیه، و جز اين‌ها در راستاي همکاری با معاونت دانشجویی- فرهنگی.

   

*آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آموزشي دانشجویی

عنوان آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي آموزشی دانشجويان به منظور آشنایی آن‌ها با قوانین و شرایط آموزشی در زير، ليست شده‌اند. همچنين، در سایت اصلی دانشگاه در دسترس هستند. با مراجعه به‌ كميته‌ي مشورتي- اجرايي دانشجويان در آموزش نيز مي‌توان آن‌ها را دريافت كرد. 

- آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي پيوسته

- آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

- آيين نامه آموزشي دوره دكتراي تخصصي (PhD)

- آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي پيوسته بین‌الملل

- آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته بین‌الملل

- آيين نامه آموزشي دوره دكتراي تخصصي (PhD) بین‌الملل

- آيين نامه چگونگي تدوين پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد

- آيين نامه چگونگي تدوين پايان نامه مقطع دكتري

- آيين نامه كميته مشورتي- اجرايي دانشجويان

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
   دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور   
آدرس: تهران-شهرک قدس(غرب)،بلوار شهیدفرحزادی،خیابان شهید حافظی(ارغوان غربی)،پلاک 7

تلفن : 5-22357483 - 021         پست الکترونیک : info@nnftri.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.