يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشی > لیست دروس ارایه شده در نیمسال ٩٦-9٧ > دکتری سیاستهای غذا و تغذیه  

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

 

رشتهسیاست­های غذا و تغذیه   مقطع Ph.D                                  ترم1                            نيمسال اول                                                    ورودي مهر 96

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

12

1

اقتصاد خرد

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر فاطمی

 

 

2

13

1

اقتصاد کلان

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر کردبچه

 

3

14

1

ریاضی عمومی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر بادامچی

 

 

4

7

1

آمار حیاتی پیشرفته

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر عینی زیناب

 

5

6

1

جمعیت، محیط و تغذیه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر عینی زیناب

دکتر کلانتری

 

 

6

130

1

*اطلاع رسانی پزشکی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل واحدها

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*برای دانشجویانی که در دوره کارشناسی ارشد نگذرانده اند.

 


 

 

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

 

رشتهسیاست­های غذا و تغذیه   مقطع Ph.D                                  ترم3                                      نيمسال اول                                            ورودي مهر 95

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

30

1

اقتصاد درسیاست کشاورزی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر کیانی راد

 

 

2

19

1

معرفی و تفهیم سیاستهای مبتنی برعلم به مخاطبین تئوری

1

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مجدزاده

دکتر یزدی زاده

 

 

3

119

1

معرفی و تفهیم سیاستهای مبتنی بر علم به مخاطبین عملی

1

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر مجدزاده

دکتر یزدی زاده

 

4

21

1

امنیت غذا و توسعه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر راغفر

دکتر محمدی نصرآبادی

 

 

5

20

1

فرآیندهای سیاستگذاری غذا و تغذیه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر تکیان

 

 

6

16

1

عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی تعیین کننده در دریافت غذا و فعالیت بدنی

2

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر عینی زیناب

دکتر امیدوار

 

 

جمع کل واحدها

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

 

رشتهسیاست­های غذا و تغذیه   مقطع Ph.D                                  ترم5                                               نيمسال اول                                 ورودي مهر 94

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

39

1

امتحان جامع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل واحدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

رشتهسیاست­های غذا و تغذیه   مقطع Ph.D                                  ترم4                                              نيمسال اول                                 ورودي بهمن 95 

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

25

 

اقتصاد خانوار

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر راغفر

 

 

2

22

 

انتخاب های غذایی و رفتارهای تغذیه ای

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر امیری

دکتر فاطمی

دکتر ودادهیر

 

 

3

23

 

تحلیل اقتصادی پروژه های تغذیه ای

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر پوررضا

 

4

23

 

تحلیل اقتصادی پروژه های تغذیه ای عملی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر پوررضا

 

5

26

 

روشهای تحلیل پیشرفته سیاست های غذا و تغذیه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر عینی زیناب

 

 

6

34

 

**ارتباط و حمایت

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر شکیبازاده

دکتر عبداللهی

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل واحدها

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ارائه یکی از دروس در ترم 4 با تعیین گروه

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
   دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور   
آدرس: تهران-شهرک قدس(غرب)،بلوار شهیدفرحزادی،خیابان شهید حافظی(ارغوان غربی)،پلاک 7

تلفن : 5-22357483 - 021         پست الکترونیک : info@nnftri.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.