يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشی > لیست دروس ارایه شده در نیمسال ٩٦-9٧ > ارشد صنایع  

 

 

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

رشته علوم و صنايع غذايي كارشناسي ارشد                                   ترمسوم                         نيمسال اول                                             ورودي مهر 95

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

216

 

ایمنی مواد غذایی پیشرفته

2

 

 

 

 

 

 

15-13

 

 

1/11/96

10:30

آقای دکتر حسینی

 

4

2

209

 

سمینار

1

 

 

 

 

12-10

 

 

 

 

 

 

دکتر شجاعی

دکتر مرضیه حسینی

 

 

3

220

 

پایان نامه

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

210

 

نقش کاربرد آنزیم در فرآوری

2

 

 

 

 

 

 

17-15

 

 

11/11/96

10:30

دکتر هاشمی

4

5

211

 

تکنولوژی غلات

2

 

 

 

 

10-8

 

 

 

 

8/11/96

10:30

دکتر میرمقتدایی

3

6

215

 

صنایع لبنیات پیشرفته

2

 

 

 

 

 

17-15

 

 

 

27/10/96

10:30

دکتر مرتضویان

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل واحدها

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

رشته كارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي                          ترماول                         نيمسال اول                                             ورودي مهر 96

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

200

1

شيمي مواد غذايي پيشرفته

2

 

 

 

 

 

15-13

 

 

 

1/11/96

10:30

دکتر مرتضویان

 

6

2

201

1

ميكروبشناسي پيشرفته مواد غذايي تئوري

2

 

 

 

 

 

 

12-10

 

 

13/11/96

10:30

آقای دکتر حسینی

 

7

3

202

1

ميكروبشناسي پيشرفته مواد غذايي عملي

1

 

 

 

 

 

 

 

12-8

 

 

 

دکتر شجاعی

آقای دکتر حسینی

 

4

203

1

مهندسي صنايع غذايي پيشرفته

2

 

 

 

 

 

 

15-13

 

 

18/11/96

10:30

دکتر فرهودی

 

3

5

206

1

فرآيندهاي پيشرفته مواد غذايي

3

 

 

 

 

 

11-8

 

 

 

24/10/96

10:30

دکتر نایب زاده

 

5

6

210

 

نقش کاربرد آنزیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-15

 

 

11/11/96

10:30

دکتر هاشمی

 

3

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل واحدها

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*در صورتي كه در دوره كارشناسي گذرانده نشده باشد.


 

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

رشته كارشناسي ارشد علوم و صنايع غذايي                          ترم5                                نيمسال اول                                                      ورودي مهر94

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

220

1

پایان نامه

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل واحدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
   دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور   
آدرس: تهران-شهرک قدس(غرب)،بلوار شهیدفرحزادی،خیابان شهید حافظی(ارغوان غربی)،پلاک 7

تلفن : 5-22357483 - 021         پست الکترونیک : info@nnftri.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.