يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشی > لیست دروس ارایه شده در نیمسال ٩٦-9٧ > ارشد تغذیه  

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

رشتهعلوم تغذيه   مقطع كارشناسي ارشد                                    ترم سوم                              نيمسال اول                                         ورودي مهر 95

 

   

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

418

1

تغذیه پیشرفته2

3

 

 

 

 

 

12-9

 

 

 

24/10/96

10:30

دکتر سعیدپور

دکتر رازقی

 

1

2

437

1

مباحث جاری تغذیه

2

427

428

 

15-13

 

 

 

 

 

27/10/96

10:30

دکتر شریهت پناهی

دکتر رازقی

 

5

3

437

1

مباحث جاری تغذیه

2

427

428

 

15-13

 

 

 

 

 

27/10/96

10:30

خانم دکتر امینی

 

5

4

438

1

تغذیه درمانی تئوری

1

427

428

 

 

12-8

 

 

 

 

3/11/96

10:30

دکتر طبیبی

 

6

5

439

1

تغذیه درمانی عملی

1

427

428

 

 

 

 

دکتر طبیبی

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل واحدها

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

رشتهعلوم تغذيه   مقطع كارشناسيارشد                                                  ترم اول                         نيمسال اول                                         ورودي مهر96

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

232

1

فيزيولوژي تغذيه پيشرفته

2

 

 

 

 

13-11

 

 

 

 

24/10/96

10:30

دکتر سهراب

دکتر صالحی

 

4

2

231

1

روشهاي آمار زيستي

3

 

 

 

 

11-8

 

 

 

 

26/10/96

10:30

دکتر زائری

 

4

3

426

1

اپيدميولوژي تغذيه

2

 

 

 

15-13

 

 

 

 

 

1/11/96

10:30

دکتر رشیدخانی

 

4

4

130

1

سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي

1

 

 

 

 

15:30-14

 

 

 

 

3/11/96

10:30

دکتر ولی زاده

 

5

316

1

 زبان تخصصي پيشرفته

2

 

 

 

12-10

 

 

 

 

 

7/11/96

10:30

دکتر پورولی

 

6

6

434

1

تغذیه تجربی

2

 

 

 

 

 

12-8

12-8

 

 

 

 

دکتر حجازی

1

7

317

 

بیولوژی سلولی ملکولی

 

 

 

 

 

 

15-13

 

 

 

7/11/96

10:30

دکتر زند

دکترپورولی

دکتر قربانی

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل واحدها

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ليست دروس ارائه شده در سال تحصيلي 97-96

 

رشتهعلوم تغذيه   مقطع كارشناسيارشد                                                  ترم 5                        نيمسال اول                                         ورودي مهر 94

 

رديف

رمز

درس

گروه

نام درس

تعداد

واحد

پيش درسها

ساعات تشكيل هر كلاس

زمان امتحان

نام استاد

محل تشكيل

1

2

3

شنبه

1 شنبه

2 شنبه

3 شنبه

4شنبه

5شنبه

تاريخ

ساعت

ساختمان

كلاس

1

424

1

پایان نامه

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع كل واحدها

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
   دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی کشور   
آدرس: تهران-شهرک قدس(غرب)،بلوار شهیدفرحزادی،خیابان شهید حافظی(ارغوان غربی)،پلاک 7

تلفن : 5-22357483 - 021         پست الکترونیک : info@nnftri.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.